Jag producerar videos för marknadsföring i sociala medier. Min metod Talktrigging är varumärkesskyddad. Filmerna är native, vilket betyder att de ser privata ut. Då får de mer uppmärksamhet hos den reklamtrötta publiken. Dessutom är de triggande, vilket betyder att de sätter igång kommenterande och delande, som ger filmerna bra spridning. Förutom att jag är utbildad etnolog och copywriter, så har jag experimenterat mig fram till stora kunskaper. Se en Video här, som jag gjorde för restaurang Mektagonen. Se Statistik från andra filmer. Ta Kontakt. Läs mer på https://www.talktrigging.com

Det största och bredaste sociala mediet är Facebook. Men hur når kommersiella budskap ut på Facebook? Den nya algoritmen ger framförallt bra räckvidd till videos, som vänner pratar mycket under i grupper. 

Det spås att 80 % av allt som visas på Facebook 2019, kommer att vara videos. Men betalade videoannonser kommer att rankas lågt, så det gäller att lägga upp videos på varumärkets sida, som stimulerar följarna till kommenterande och delande.

Min forskning i Facebook-engagemang, har lett mig till att se följande som ett gyllene snitt för varumärken: Ge följarna en berusande etisk eller estetisk vision, som de vill jobba för gratis. Då delar de budskapen från varumärkets sida i ämnesrelaterade Facebook-grupper, vilket riktar budskapen till målgruppen naturligt.

Följarna kommer även att trigga kommenterandet, genom att de får mothugg. Det maximerar synbarheten i Facebook-grupperna, vilket ger en positiv spiral av engagemang inom målgruppen.

Min utmaning är alltså att skapa filmer som ser privata ut, men som engagerar och förmedlar en tydlig etisk eller estetisk vision.